Shiki Japanese Restaurant

1040 Park Pl, San Mateo, CA|
3.0 stars
 3.0
 (256 catering reviews)
Shiki Japanese Restaurant Logo
Powered by ezCater