Rice House of Kabob

50 SW 10th St, Miami, FL|
Rice House of Kabob Logo